VD-skifte i Orezone AB

27 februari 2017

Johan Paulsson, störste ägare inom Orezone AB, har utsetts till VD i bolaget per 2017-03-01.

Anders West, nuvarande VD, har från samma tidpunkt beviljats entledigande från sin tjänst på grund av hälsoskäl.

Anders kommer efter sin konvalescensperiod att vara tillgänglig för bolaget som teknisk expert.

Styrelsen 

Kort om Orezone 

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.