Fetsjön, Västerbotten

Fetsjön ligger i Dorotea kommun, drygt fyra mil nordväst om centralorten.

Preliminära modeller av mineraliseringen i Fetsjön är under utarbetande. Dessa kommer bland annat att användas vid planeringen av nästa säsongs arbeten i fält och som presentationsmaterial vid marknadsföring av bolagets projekt.

Giltig t o m:

2021-10-28

Areal:

304

Mineraler:

Vanadin, molybden, sällsynta jordartsmetaller

Beslut och rapport

Rapport