Projekt

Orezones projektportfölj innehåller en rad mineralprospekt och metaller. Bolaget innehar per november 2015 tio undersökningstillstånd om 15 816 hektar och utvärderar kontinuerligt nya områden som faller inom bolagets strategi. Samtliga tillstånd ligger i stråk, så kallade metallogenetiska områden, vilka Sveriges geologiska undersökning, SGU, definierat som intressanta ur prospekteringssynpunkt.

Våra tillstånd för undersökning

Beslut Bergstaten

Brännkammen

Bruksberget

Fetsjön

Pahtavaara

Piettarasjärvi

Ormbäcken

Sörtjärn

Svärmyrbodarna