Pressmeddelanden

2019 2018 2017 2016 2015
22 november 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Läs mer
20 november 2018

Orezone AB beviljas ej undersökningstillstånd i Tjålm

Läs mer
15 november 2018

Orezone AB beviljas ytterligare två undersökningstillstånd

Läs mer
13 november 2018

Orezone AB beviljas ytterligare ett undersökningstillstånd

Läs mer
25 oktober 2018

Otto Persson lämnar sitt styrelseuppdrag i Orezone AB

Läs mer
19 september 2018

PM Stämmokommuniké

Läs mer
19 september 2018

PM presentation av Caldera Ridge Capital Ltd, ny storägare i Orezone AB

Läs mer
10 september 2018

PM VD köper aktier i Orezone AB

Läs mer
3 september 2018

PM Kallelse till Extra Bolagsstämma

Läs mer
31 augusti 2018

Beslut gällande förlängning av undersökningstillstånd

Läs mer
24 augusti 2018

Styrelsen i Orezone har idag fattat beslut om en riktad nyemission till en ny huvudägare och industriell samarbetspartner

Läs mer
16 augusti 2018

Halvårsrapport januari – juni 2018

Läs mer
3 juli 2018

Nyhetsbrev Juli

Läs mer
28 juni 2018

Orezone gör ett VD byte

Läs mer
28 juni 2018

Stämmokommuniké för årsstämma i Orezone

Läs mer
7 juni 2018

Årsredovisning 2017 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Läs mer
29 maj 2018

Kallelse till Årsstämma

Läs mer
24 maj 2018

Delårsrapport januari – mars 2018

Läs mer
9 maj 2018

Marknadsmeddelande 116/18 – Sista dag för handel med BTA i Orezone AB

Läs mer
9 maj 2018

Sista dagen för handel med Orezone BTA är 15 maj

Läs mer
26 april 2018

Företrädesemissionen i Orezone AB (publ) tecknades till 114 procent

Läs mer
18 april 2018

Ökat teckningsåtagande i pågående företrädesemission

Läs mer
3 april 2018

Idag inleds teckningstiden i Orezones (publ) företrädesemissionom ca 6 MSEK

Läs mer
20 mars 2018

Marknadsmeddelande 72/18 – Information om företrädesemission i Orezone AB

Läs mer
19 mars 2018

OrezoneAB knyter till sig ny geologisk konsult.

Läs mer
14 mars 2018

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Orezone

Läs mer
23 februari 2018

Bokslutskommuniké 2017

Läs mer
14 februari 2018

Kallelse till Extra Bolagsstämma

Läs mer