Pressmeddelanden

2019 2018 2017 2016 2015
24 maj 2019

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OREZONE AB (PUBL)

Läs mer
23 maj 2019

Delårsrapport januari–mars 2019

Läs mer
21 maj 2019

Orezone håller årsstämma 25 juni 2019

Läs mer
16 maj 2019

Pressmeddelande Orezone har anlitat likviditetsgarant

Läs mer
10 maj 2019

Pressmeddelande Orezones företrädemission tecknad till 23,8 MSEK

Läs mer
6 maj 2019

VD och styrelseledamot tecknar sig för 700 KSEK

Läs mer
3 maj 2019

Prospekteringsarbete på Castriz-målet i Corcel-projektet i god fas

Läs mer
2 maj 2019

Analyst Group: Aktieanalys på Orezone – Bra potential i förvärvat gruvprojekt

Läs mer
17 april 2019

Orezone slutför förvärvet av Corcel Minerals

Läs mer
17 april 2019

Orezone slutför förvärvet av Corcel Minerals

Läs mer
15 april 2019

Market Notice 87/19 – Orezone AB will change list and will be delisted after close of the market on April 17, 2019

Läs mer
15 april 2019

Orezone godkänt för handel på NGM Nordic MTF

Läs mer
15 april 2019

Orezone godkänt för handel på NGM Nordic MTF

Läs mer
12 april 2019

Orezone offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträff

Läs mer
12 april 2019

Orezone offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträff

Läs mer
12 april 2019

Orezone har ansökt om notering på NGM Nordic MTF

Läs mer
12 april 2019

Orezone har ansökt om notering på NGM Nordic MTF

Läs mer
11 april 2019

Market Notice 84/19 – Information regarding the rights issue from Orezone AB

Läs mer
3 april 2019

Market Notice 81/19 – Information regarding the reverse split and changed ISIN for Orezone AB – correction regarding dates

Läs mer
3 april 2019

Ny avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Läs mer
3 april 2019

Ny avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Läs mer
2 april 2019

Market Notice 80/19 – Information regarding the reverse split and changed ISIN for Orezone AB

Läs mer
2 april 2019

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Läs mer
2 april 2019

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Läs mer
26 mars 2019

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i orezone den 26 mars 2019

Läs mer
26 mars 2019

Pressmeddelande Orezone har påbörjat en granskningsprocess hos en ny handelsplattform avseende notering av bolagets aktier

Läs mer
26 mars 2019

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i orezone den 26 mars 2019

Läs mer
25 februari 2019

Marknadsmeddelande 44/19 – Orezone AB flyttas till Observationslistan

Läs mer
25 februari 2019

Rättelse:  Orezone beslutar om en företrädesemission om cirka 26,4 MSEK

Läs mer
24 februari 2019

Orezone beslutar om en företrädesemission om cirka 26,4 MSEK

Läs mer
24 februari 2019

Orezone förvärvar Corcel Minerals S.L.

Läs mer
24 februari 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i Orezone AB (publ)

Läs mer
8 februari 2019

Årsredovisning 2018

Läs mer
6 februari 2019

Bokslutskommuniké för 2018

Läs mer
4 februari 2019

Orezone AB tidigarelägger bokslutskommuniké för 2018

Läs mer