Nyhetsbrev

22 december 2017

Under hösten har detta arbete lett oss till den kinesiska marknaden då:

· Kinesiska bolag är de enda som responderat med aktivt intresse i retur

· Kinesiska bolag besitter i mångt och mycket på den kompetens inom vilken vi söker samarbete och partnerskap, nämligen inom anrikningsmetoder och gruvprojektering

· Vår prospekteringsrätt är en aktiv källa och potentiell fyndighet som kan bära avkastning vilket kinesiska bolag uppmärksammat tillsammans med EU som anger detta i sin rapport
"A Note on the map of Critical Raw Material deposits of Europe, Version 3, January 2015"*

Ett antal potentiella kontakter har tagits och min förhoppning är att en samarbetspartner skall vara klar inom kommande halvår.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

Vill även passa på att önska våra aktieägare en God Jul & Gott Nytt År!

Med Vänlig Hälsning

Lars Blixt, VD

070-947 35 40

info@orezone.com

* https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjomYmdrZ3YAhUkIpoKHXtVA5IQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eurogeosurveys.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2FCRM-MAP-FINAL_HQ-F.pdf&usg=AOvVaw2rCCIVxm0T6P046U2DB4GS (https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1eSKBR-0005pC-48&i=57e1b682&c=gV7hvYxY-1IU54KBsNXutyUS63En2LNlwCKu-QYN6qsYgdycc3H3VmrjEPBj3DoTDa00o-k4dR0ToptmOAhvSFLrYOg4xpMLpVkb1VxqMYsSyo67Zy6mks2xZywyr9CQFE84NaTL_yj8SKE76VxjuLKG8Fnl3W1lExCgxyO0uok-lpBDhUVqiudnSykaKkuxVPZnzZanY-aV59SM0fhD94TzjbtD8dgduve9id_rZnM5fmMmsSIXiDQ5NyQTlWc5c6TagtqRquVjVaGVZYW0fSpft5AiofKul1N524ke23o22KMqUAkY_7RBjs8-0S4D2Jmf_Bvhxly30zh18Bgg9508AeJZ7_xiSe6hRVyKXY10CIi_Z5Rma9WdsHeIGtBW5rmGuqGBMUGHxl27qp3o2Qvb1iSRM6tKXylWnYRwWEhQFIrDnRH14wgG9cUMAg9uWb7DGdcMfDNG7N7zniKGgqqEGyf4fO5oYF_vx0bYQI2wxS-a1JqpeaXELm0iks2_17K-xV0ZyenoyhwCng9v9Q)