Välkommen till Orezone

Orezone AB är ett svenskt prospekteringsbolag som innehar prospekteringslicenser med potentiellt brytvärda basmetaller främst i norra Sverige.

Orezone AB is a Swedish exploration company, holding exploration licenses covering potentially bulk mineable base metal deposits in Northern Sweden, as well as other exciting prospects. A English version of our website is coming soon.

Pressmedddelanden

Gå in och läs våra pressmeddelanden för att veta mer om Orezone men även ladda ner tillhörande dokument till våra pressmeddelanden.

Se alla

Projekt

Vår projektportfölj innehåller en rad mineralprospekt och metaller.

Se projekten

Läs mer om Orezone