Pressmeddelanden

2019 2018 2017 2016 2015
29 november 2016

Flaggningsmeddelande

Läs mer
24 november 2016

Delårsrapport januari – september 2016

Läs mer
14 november 2016

Orezone uppdaterar om Fetsjön-Ormbäcken projektet

Läs mer
26 september 2016

Lovande analysresultat  från säsongens borrning

Läs mer
17 augusti 2016

Delårsrapport januari – juni 2016

Läs mer
28 juni 2016

Orezone berättar om säsongens arbeten

Läs mer
26 maj 2016

Delårsrapport januari – mars 2016

Läs mer
21 april 2016

Kommuniké från årsstämma i Orezone

Läs mer
5 april 2016

Kompletterande information i anledning av Orezones förvärv av aktier i det filippinska bolaget Merrit Resources, Inc.

Läs mer
31 mars 2016

Årsredovisning 2015

Läs mer
31 mars 2016

Förslag till ny styrelse

Läs mer
23 mars 2016

Kallelse till årsstämma i Orezone AB (publ)

Läs mer
22 mars 2016

Ansökan om undersökningstillstånd för litium, niob, tantal och beryllium beviljad och samarbetsavtal undertecknat

Läs mer
21 mars 2016

Flaggningsmeddelande

Läs mer
4 mars 2016

Blir delägare i småskalig guldutvinning

Läs mer
23 februari 2016

Bokslutskommuniké 2015

Läs mer
8 februari 2016

Ansökan om undersökningstillstånd för Litium, Niob, Tantal och Beryllium inlämnad

Läs mer