Pressmeddelanden

2019 2018 2017 2016 2015
22 december 2015

Optionsprogrammet TO1 registrerat hos Bolagsverket

Läs mer
7 december 2015

Teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till cirka 89 procent

Läs mer
7 december 2015

Flaggningsmeddelande

Läs mer
24 november 2015

Delårsrapport januari – september 2015

Läs mer
23 november 2015

Flaggningsmeddelande

Läs mer
19 november 2015

Flaggningsmeddelande

Läs mer
18 november 2015

Teckningskurs för teckning av aktier med stöd av för teckningsoptioner (TO 1) fastställd till 0,25 kr.

Läs mer
17 november 2015

Orezone erhåller undersökningstillstånd över Fetsjö-mineraliseringen

Läs mer
31 augusti 2015

Halvårsrapport januari – juni 2015

Läs mer
25 augusti 2015

Positiva resultat av inledande zinkprospektering i Västerbotten

Läs mer
14 juli 2015

Höga zinkhalter vid prospektering i Västerbotten

Läs mer
11 juni 2015

Kommuniké från årsstämma i Orezone

Läs mer
9 juni 2015

Första dag för handel samt omvandling av BTU

Läs mer
28 maj 2015

Förslag till ny styrelse

Läs mer
25 maj 2015

Datum för listning på AktieTorget

Läs mer
21 maj 2015

Årsredovisning 2014

Läs mer
12 maj 2015

Kallelse till årsstämma i Orezone AB (publ)

Läs mer
5 maj 2015

Orezone senarelägger planerad listning på AktieTorget

Läs mer
30 april 2015

Nyemission i Orezone AB (publ) tecknad till 4,2 Mkr

Läs mer
18 mars 2015

Företagspresentationer i Stockholm, Göteborg och Örebro

Läs mer
9 mars 2015

Offentliggörande Orezone AB:s emissionsmemorandum

Läs mer
6 mars 2015

Komplettering av tilldelningsprinciper samt korrigering av teckningsperioden inför Orezone AB:s nyemission

Läs mer
25 februari 2015

Offentliggörande av beslut om nyemission

Läs mer