SVARTLÅ, BODEN

Undersökningstillståndet Svartlå nr 3 om 4 426 ha i Bodens kommun täcker en flera kilometer lång magnetisk anomali, se flygmagnetisk karta på nästa sida.

I nära anslutning till denna anomali har block med höga halter av nickel (3.5%) med kobolt påträffats enligt SGU. Även guld påträffas i kvartsgångar som skär nickelmineraliseringen i dessa block.

Anders West i SvartlåBolagets VD Anders West bedömer mineraliserade block 
(”rostblock”) på undersökningstillståndet Svartlå nr 3.

 

Hela undersökningsområdet och omgivningarna är täckta av mäktiga morän- och isälvsavlagringar. Enligt SGU består bergarterna i området av gabbro, norit, kvartsit, och sediment gnejser. Norit och gabbro kan misstänkas att föra nickel mineralisering.

I Svartlå finns förutsättningar för en mer än en kilometer lång “world class” nickelförekomst av betydande mäktighet och halt. Planerade arbeten är kartering, provtagning, geofysiska undersökningar, främst magnetometri, och borrning.