SAXÅ, FILIPSTAD

I Saxå-området i Filipstads kommun har Orezone chansen att revitalisera den sedan länge slumrande gruvindustrin i västra Bergslagen.

Orezone har här undersökningstillstånd över svartskiffer som är anomal på zink, silver, bly och flera andra metaller. Skiffern kan mycket väl vara moderbergarten för de gamla berömda smågruvorna i trakten. Nyligen har sulfidblock bestående av så kallat rösberg påträffats vid skifferns utgående i dagen.

Målet i Saxå är att finna en bulk mineable-förekomst, i likhet med Svartlå och Surberget. De första stegen blir att genom geologisk kartering, provtagning och geofysiska mätningar identifiera rikare zoner i skiffern.

 

Rostig metallberikad skifferBilderna visar rostig metallberikad skiffer i Saxå-området.

 

Målet i Saxå-området är detsamma som i Svartlå och Surberget, det vill säga att finna en bulk mineable-förekomst av världsklass i ett logistiskt och miljömässigt acceptabelt område.

De första stegen blir att genom geologisk kartering, provtagning, och geofysiska mätningar finna rika zoner i skiffern.

Efter flera hundra års gruvdrift finns det en stark gruv- och industritradition i västra Bergslagen. Det finns också en uppsjö av geologisk information. De förekomster som drevs då är idag för små och oregelbundna för att vara ekonomiskt intressanta. Med moderna prospekteringsmetoder och ny kunskap finns förutsättningar att finna större fyndigheter i detta anrika gruvdistrikt.