norrland Orezones projektportfölj innehåller en rad mineralprospekt och metaller. Bolaget innehar per november 2015 tio undersökningstillstånd om 15 816 hektar och utvärderar kontinuerligt nya områden som faller inom bolagets strategi. Samtliga tillstånd ligger i stråk, så kallade metallogenetiska områden, vilka Sveriges geologiska undersökning, SGU, definierat som intressanta ur prospekteringssynpunkt.

 

GÄLLANDE UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND
(Januari 2018)

BenämningLänKommunMineralGiltig t o mAreal
Fetsjön nr 1 Västerbotten Dorotea V, Mo, REE 2021-10-28 304
Rönnberget nr 1 Västerbotten Dorotea V, Mo, REE 2021-09-23 1 698
Svärmyrbodarna nr 1 Västerbotten Åsele Zn, Pb, Ag 2018-09-10 257
S:a 3 tillstånd         2 259

Au Guld
Cu Koppar
Zn Zink
Ni Nickel
Pt Platina
Mo Molybden
V Vanadin
REE Sällsynta jordartsmetaller