STYRELSE

Claes Lindqvist - Styrelsens ordförande 

Född: 1950
Boende: Viken, Skåne
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom.
Nuvarande tjänst: VD i Henry Dunkers Förvaltning AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Trelleborg AB, Novotek AB och regionsstyrelsen Södra i Svenska Handelsbanken. Ordinarie ledamot i Henry och Gerda Dunkers stiftelse och donationsfond nr 2. Samt ett 10-tal andra affärsengagemang som styrelseledamot i mindre uppstartsbolag.
Tidigare uppdrag: Olika ledande chefsbefattningar inom ASEA och Åkerlund & Rausing samt koncernchef Öresundskraft AB och börsnoterade Höganäs AB.
Innehav i Orezone: -

 

Otto Persson - Ledamot

Född: 1971
Boende: Svedala, Skåne
Utbildning: Ekonomutbildning Kristianstad Högskola, Handels- och bolagsrätt Lunds Universitet och Högskolan i Kalmar.
Nuvarande tjänst: VD Train Alliance Sweden AB (publ).
Tidigare uppdrag:

Ekonomichef vid finansbolaget Gabrielsson Invest AB, Stockholm samt ekonomichef vid det internationella stålgrossistföretaget Bröderna Edstrand AB, Malmö.

Innehav i Orezone: -

 

Martin Liljestrand - Ledamot

Född: 1977
Boende: Klässbol, Värmland
Nuvarande tjänst: Toveks Bil, säljare av lastbilar. Egen företagare, konsult inom nödvattenförsörjning.
Övriga uppdrag:

Ordförande för Aktiespararna Arvika/Eda, styrelsesuppleant i Arvika Fjärrvärme AB.

Innehav i Orezone: 6000

 

Krister Sundblad- Ledamot

Född: 1952
Boende: Åbo, Finland
Utbildning: Filosofie Doktor i geologi Stockholms Universitet 1981, docent Uppsala Universitet 1985.
Nuvarande tjänst: Professor i Mineral Resources vid University of Turku, Finland. Deltidsprofessor vid State University of S:t Petersburg.
Innehav i Orezone: -

 

Anders West - Ledamot

Född: 1958
Boende: Hagfors, Värmland
Utbildning: Bergsingenjör
Nuvarande tjänst: Vd Orezone AB (publ)
Övriga uppdrag:

Ledamot i Wolfland Resources Inc. och Merrit Resources Inc., Filippinerna, samt i Wildeman Oy, Finland.

Innehav i Orezone: 2 625 142 aktier

 


 

Anders West
Bolaget leds av Anders West, bergsingenjör utbildad vid Trondheims tekniska högskola. Anders har trettio års erfarenhet från internationell prospekteringsverksamhet, inklusive framgångsrik försäljning av projekt och förhandling av joint-venture avtal. Han har främst arbetat i Sydostasien, där han bland annat förhandlat fram försäljning av projekt till stora gruvbolag som Freeport och Atlas Consolidated Mining Company.

 


 

 

Carl Magnus Kollberg
Född 1951, auktoriserad revisor Far, Göteborg. Moore Stephens KLN AB. Bolagets revisor sedan 2009.
Innehav i Orezone: –