2016-11-29: Flaggningsmeddelande

Johan Paulson aviserar att han ökat sitt ägande i Orezone till 11 996 500 aktier.

Efter förändringen är hans ägande 20,1% av kapitalet och rösterna i bolaget.

För mer information kontakta VD Anders West, tel 0720 128698.

E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Huvudobjektet är REE mineraliseringen i Fetsjön-Onbäcken, Dorotea kommun. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.