2015-11-19 Flaggningsmeddelande

Orezone AB (publ) har informerats om att Archelon AB (publ) den 17 november 2015 på den öppna marknaden sålt 4 762 941 st aktier i Orezone. Archelon har därmed reducerat sitt ägande i Orezone från ca 27 procent till cirka 17 procent.

Orezone har vidare informerats om att Sebahattin Hocaoglu förvärvat aktier i Orezone som i antal per den 19 november 2015 uppgick till 11 470 000 st, motsvarande drygt 25 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

För ytterligare information kontakta VD Anders West, tel 031 131190, 0720 128698
info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på AktieTorget, som innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är och förblir att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.