15-05-25: Datum för listning på AktieTorget

Orezone AB (publ) listas på AktieTorget den 17 juni 2015. Totalt finns 44 626 071 aktier, varav 16 876 071 aktier ännu inte är registrerade. Bolaget har ca 3 400 aktieägare. Aktiens ISIN-kod är SE0006452546 och den kommer att handlas under kortnamnet ORE.

Orezone bedriver prospektering i Sverige med fokus på Norrland, Västerbotten och västra Bergslagen. Under 2014 överlät huvudägaren Archelon AB samtliga undersökningstillstånd till Orezone. Samtidigt har bolaget identifierat ett antal intressanta områden avseende bas- och ädelmetaller och därför sökt och beviljats ytterligare tillstånd av Bergsstaten. Per idag finns tio beviljade undersökningstillstånd om sammanlagt 14 572 hektar.

För mer information kontakta VD Anders West eller styrelseledamot Tore Hallberg
Tel: 031-131190, e-post: info@orezone.se