Finansiell kalender

Kommande rapporter

2019-02-21   Bokslutskommuniké
2018-11-22   Delårsrapport Q3
2016-08-16   Halvårsrapport