Större ägare

De 10 största ägarna per den 2017-12-29

Namn Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
Jpmp Konsult AB 14 612 300  24,52 24,52
Hocaoglu, Sebahattin 6 036 500 10,13 10,13
Avanza Pension 4 857 883 8,15 8,15
Erdelji, Emil 1 130 601 1,90 1,90
Gustafsson, Patrik 1 073 024 1,80 1,80
Wennerlund, Johan 814 683 1,37 1,37
Gustavsson, Anders 730 365 1,23 1,23
Nordnet Pensionsförsäkring AB 689 312 1,16 1,16
Johansson, Jan Emanuel 600 000 1,01 1,01
Lindell, Karl-Emil 597 500 1,00 1,00
S:a 10 största ägarna 30 176 468 52,27 52,27
       
S:a övriga ägare 29 419 268 47,73 47,73
Summa 2017-12-29 59 595 736 100 100