Större ägare

De 10 största ägarna per den 2016-06-30

Namn Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
Jpmp Konsult AB 11 910 000 19,98 19,98
Hocaoglu, Sebahattin 10 769 500 18,07 18,07
West, Anders 2 625 142 4,40 4,40
Folkesson, Andreas 2 615 423 4,39 4,39
Avanza Pension 1 510 694 2,53 2,53
Gustafsson, Patrik 959 700 1,61 1,61
Archelon AB 900 000 1,51 1,51
Borderline Resources AS 821 258 1,38 1,38
Robur Försäkring 820 787 1,38 1,38
Nordnet Pensionsförsäkring 674 266 1,13 1,13
S:a 10 största ägarna 33 606 770

56,38

56,38

S:a övriga 3 876 ägare 25 988 966 43,62 43,62
Summa 2016-01-15 59 595 736 100 100