Större ägare

De 10 största ägarna per den 2017-07-31

Namn Antal aktier Innehav (%) Röster (%)
Jpmp Konsult AB 14 053 000  23,58 23,58
Hocaoglu, Sebahattin 7 473 000 12,54 12,54
Avanza Pension  3 159 913 5,30 5,30
West, Anders 2 490 142  4,18 4,18
Guven, Sait  854 839 1,43 1,43
Gustavsson, Anders 730 364 1,23 1,23
Wennerlund, Johan  650 015  1,09  1,09
Nordnet Pensionsförsäkring AB 639 876 1,07 1,07
Olsson, Viktor 533 972 0,90 0,90
Ruthström, Kjell-Åke 517 565 0,87 0,87
S:a 10 största ägarna 31 102 686 52,49 52,49
       
S:a övriga ägare 28 493 050 47,51 47,51
Summa 2017-07-31 59 595 736 100 100