Finansiell kalender

Kommande rapporter

2019-06-25 - Årsstämma

2019-05-23 - Delårsrapport för januari – mars

2019-08-15 - Delårsrapport för januari – juni

2019-11-21 - Delårsrapport för januari – september

2020-02-06 - Bokslutskommuniké 2019