Emission 2019

Den 26 mars 2019 beslutade den extra bolagsstämman i Orezone AB (publ) (”Orezone” eller ”Bolaget”) att genomföra en nyemission om högst 3 777 195 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Orezone cirka 26,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 23,8 MSEK, motsvarande 90 procent av emissionen.

På förslag av styrelsen beslutade samma stämma även att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission om högst 700 000 aktier motsvarande ytterligare högst 4,9 MSEK (”Överteckningsemissionen”), för att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen.

Investerarträff

Den 6 maj 2019 kommer det att hållas en investerarträff hos Augments Partners AB kl 17.30. För att anmäla dig var vänlig skicka ett mail till:
info@augment.se

Träffen kommer att hållas under följande adress:
Augment Partners AB

Birger Jarlsgatan 2,
114 34 Stockholm

Om du vill veta mer om Orezone AB så kan du kolla in deras presentation från Financial Stockholm genom att klicka på länken nedan.
Till presentation

Tidplan för Företrädesemissionen

18 april – 7 maj 2019 Teckningsperiod

18 april – 3 maj 2019 Handel i teckningsrätter

10 maj 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Prospekt och anmälningssedel

Orezone prospekt 2019

Orezone teaser till prospekt

Anmälningssedel

Analys av Analyst Group