Dokument inför årsstämma 15 maj 2017

Aktieägarna i Orezone AB (publ), org nr 556785-4236 kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2017 kl. 16.00 på Radisson Blu SkyCity Hotel med adress Pelargången 1 SKYCITY, 190 45 Stockholm-Arlanda. 

» Kallelse årstämma 2017

» Årsredovisning 2016

» Fullständiga förslag till beslut

» Fullmaktsformulär

Välkommen till Orezone

Orezone AB är ett svenskt prospekteringsbolag som innehar prospekteringslicenser med potentiellt brytvärda basmetaller främst i norra Sverige.Orezone AB is a Swedish exploration company, holding exploration licenses covering potentially bulk mineable base metal deposits in Northern Sweden, as well as other exciting prospects. The English version of our website is under construction. In the meantime, please feel free to get in touch with our Managing Director, Anders West, on mobile +46 720 128698, or +63 929 402 3669, or on e-mail info@orezone.se

 Orezone AB ist ein schwedisches Explorationsunternehmer, das verschiedene Explorationslizenzen hat. Diese beinhalten Lizenzen für potentiell abbaubare Metalle sind lokalisiert in Nordschweden. Die deutsch, Version unserer Website befindet sich im Aufbau, bis dahin kontaktieren Sie bitte unseren Geschäftsführer Anders West: Tel: +46 720 128698, +63 929 402 3669, e-mail: info@orezone.se